Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Ký hiệu R (®) – Registered

Ký hiệu R ® có nghĩa là đã đăng ký, đã được bảo hộ. Ký hiệu ® được sử dụng để thể hiện rằng một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, logo thương hiệu, nhãn hiệu hiệu này, cho biết doanh nghiệp đã đăng kí bảo hộ và sở hữu nó một cách hợp pháp, được cơ quan nhà nước công nhận bảo hộ.

Do đó, trong các trường hợp, nhãn hiệu đã được đăng ký thì sử dụng ký hiệu này để thông tin cho người tiêu dùng biết là nhãn hiệu đó đã được pháp luật bảo hộ. Nếu chưa được bảo hộ thì không được dùng ký hiệu này.

Để được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì nhãn hiệu này phải đáp ứng các điều kiện:

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa;

- Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. (Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022)

Ví dụ: Một số thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam có sử dụng ký hiệu R® trên logo thương hiệu, nhãn hiệu là:

- Logo thương hiệu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk có sử dụng ký hiệu R® ở góc phải phía trên của logo. Ký hiệu này thể hiện rằng logo thương hiệu của công ty đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

  • Logo thương hiệu của công ty Biti's, ký hiệu R® được đặt ở phía trên chữ "s" của tên thương hiệu "Biti's".

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN TOÀN QUỐC TẠI TTLAW

Thủ tục nhanh gọn, đơn giãn và hỗ trợ tới khi ra được kết quả, trọn gói không phát sinh chi phí

Liên hệ ngay 0962 613 900 (Tuấn Thành)

334932374_1386706882105703_463830140094582461_nsohuutritue

Nguồn: Curtis Windler